Facebook FB skupina YouTube

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Trénink

Trénink

Struktura tréninku

Standardní trénink trvá 2,5 hodiny. První půlhodina je věnována protažení těla rozcvičkou a k zahřátí aerobním opakováním kopacích a úderových technik ve dvojících do bloků držených partnerem. Před rozdělením do skupin dle pokročilosti je provedena první sestava Wing Chun Siu Nim Tau.

Veškeré techniky jsou svým zaměřením na praktickou sebeobranu prováděny pro co největší reálnost s minimálními ochrannými prostředky a jsou až na vyjímky prováděny ve dvojicích (pokročilejší trénink obsahuje rovněž sebeobranu proti několika útočníkům). Součásti bloku technik je u pokročilých studentů Chi Sau. Trénink je ukončen sestavou Siu Nim Tau.

Rozdělení dle pokročilosti

Wing Chun Praha nabízí systematický přístup k tréninku Wing Chun. Studenti jsou rozděleni dle pokročilosti do skupin (Grade) a dále do úrovní (Level). První úroveň (Level 1) obsahuje "čtyři Grade". Každý Grade má přesně určenou látku, která systematicky rozvíjí schopnosti praktikanta. Tento systematický přístup umožňuje mít přesný přehled o probírané látkce a tématech jako jsou například: Obrana proti přímému úderu, obrana proti uchopení, kopy a jejich kombinace, obrana proti zbraním apod.

Pravidelný nábor

Wing Chun Praha organizuje pravidelný nábor v předem stanoveném termínu. Nábor, neboli první trénink, je pro návštěvníka zdarma. Pro ty, kteří se rozhodnou k dalším tréninkům, je toto první placená lekce. Obsahem náboru je úvodní seznámení s principy Wing Chun a první praktické techniky a aplikace. Ty jsou prováděny tak, aby napomohly při představování teoretických základů systému.

Informujte se o přištím termínu organizovaného náboru a vyplňte prosím registrační formulář.