Instruktoři

Každý z instruktorů přináší své nadšení, individualitu a osobní zodpovědnost za naplnění účebních osnov školy.

Záleží nám na vašem rychlém rozvoji, a pokud nám dáte příležitost, tak vám předáme všechno, co o CST Wing Chun víme a známe, protože chceme trénovat a být obklopeni těmi nejlepšími.

Sifu Dalibor Kuběna

Sifu Dalibor Kuběna

Potkal jsem v životě několik, dnes již legendárních, osobností. Svému Mistrovi Jimovi Fungovi vděčím za inspiraci a myšlenku věnovat se Wing Chun jako učitel a legendárnímu Velmistru Wing Chun kung fu Chu Shong Tinovi za odkaz, jež fascinuje spousty nadšenců pro Wing Chun z celého světa, včetně mě. Wing Chun je pro mě cesta, na které mě baví každý krok, také proto, že za každým zdolaným vrcholem, mě čeká další, ještě vyšší.
Štěpán Michl

Štěpán Michl

K Wing Chun jsem se dostal z čistě klukovského nadšení pro bojová umění. Trénink mi přináší především radost, a to ze dvou důvodů; za prvé je to, jak se cítím při a po tréninku a za druhé mě naplňuje možnost předávat své znalosti a zkušenosti dál.
Jaroslav Strnad

Jaroslav Strnad

Bojové umění Wing Chun jsem začal trénovat ze zvědavosti, kterou ve mně nastartoval film Ip Man. Z počátku jsem výuku bral jako zpestření mého, do té doby stereotypního, života a také jsem k tomu tak přistupoval. Žádné hlubší vnímání principů, jen odreagování a vybouření se. Postupem času jsem se dostal do fáze, kdy jsem začal umění Wing Chun vnímat hlouběji ve vztahu k fungování těla a mysli, v jejich vzájemné synchronizaci a harmonii. Dnes mohu říci, že se umění Wing Chun a mé zdokonalování stalo každodenní součástí mého života. Věřím, že to ze mě udělalo lepšího člověka a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Ostatně to by měl být, dle mého přesvědčení, ten jediný a pravý cíl výuky bojového umění Wing Chun..
Michal Moravec

Michal Moravec

Cvičení linie CST Wing Chun je pro mě srdcovou záležitostí. Ovládat vlastní tělo a mysl je tou největší výzvou, která mě v průběhu let stále nutí posouvat vlastní hranice. Zlepšování bojové, fyzické i mentální kondice je především zábava, která vás prostě pohltí.
Martin Jaroš

Martin Jaroš

Bojuju proto, abych bojovat nemusel.
Jan Šturc

Jan Šturc

Wing Chun pro mě není rvačka ani cesta k ní, nýbrž cesta k získání vnitřního klidu, duševní rovnováhy a fyzické pohody. V neposlední řadě se Wing chun stalo mým životním stylem.
Petr Kuneš

Petr Kuneš

K Wing Chun mne původně přitáhl zájem o východní filozofie. Nikdy mne nezajímal souboj, zápasy ani soutěže. Začal jsem cvičit se záměrem nějak se, pro mne smysluplně, hýbat, aniž bych tušil, co mi to kdy přinese. Čas běžel a já začal chápat že kung-fu (Wing Chun) pro mne začíná mít jiný smysl než učení se technikám bojového umění (nebo spíše dovednosti), ale otevírá cestu k uvědomění si sebe sama, jak zvenku, tak i zevnitř. Cvičením, trpělivostí a pílí se každá vnější překážka přetransformuje v překážku vnitřní. Kung-fu vede v životě k sebedisciplině, která prostřednictvím zdolání nepřítele nakonec vede k nalezení sama sebe, k dosažení vlastní rovnováhy.
Ondřej Pacner

Ondřej Pacner

Dokud jsem nezačal trénovat Wing Chun, tak jsem neznal nic, co by mě opravdu uchvátilo a motivovalo k překonávání sama sebe. Wing Chun je pro mne skvělým způsobem, jak se v běžném životě odreagovat od stresu a jak na sobě systematicky a dlouhodobě pracovat.
Nahoru