Sestavy

Siu Nim Tau

Siu Nim Tau je první sestavou Wing Chun.

Sestava je prováděna v základním postoji a obsahuje pouze pohyby paží. Cílem je sjednocení a relaxace těla, což je nezbytné pro volný pohyb kloubů a trénink mentální síly (Mind Force). Sestava nás učí:

 • Postoj – rozvoj uvolněné, zrelaxované a propojené struktury, koncentrace síly do bodu kontaktu a rozvíjení Tai Gung.
 • Středová linie – aplikace minimálního pohybu pro obranu a útok
 • Přímočarost – rozvoj síly a rychlosti
 • Využití mechanických vlastností struktury lidského těla – využití přirozené rotace kloubů k rozvoji síly
 • Mentální síla (Mind Force) – využití mentální síly k směřování, provádění ale nenucení pohybu.Chum Kiu

Chum Kiu je druhá sestava Wing Chun a je rovněž metodou jak kontaktovat končetiny protivníka.

Tato sestava učí pohybu a kontrole středu tělesné hmoty v kombinaci s pohyby z první sestavy Siu Nim Tau k aplikaci multi-vektorové síly. Účinnost je přímo závislá na úrovni zvládnutí Siu Nim Tau. Sestava nás učí kontrole a pohybu ze středu tělesné hmoty. Každý pohyb začíná v tomto bodě, pokud se pohybuje tělesný střed, pohybuje se každá část těla, což zajišťuje potřebnou sílu pro každý pohyb. Sestava nás učí:

 • Multi-vektorová síla – aplikace síly a pohybu ve více směrech než jeden současně pro obranu a útok závisí převážně na uvolnění kloubů a schopnosti kontrolovat střed tělesné hmoty.
 • Fyzická a mentální koordinace – mysl je vždy soustředěná na cíl a ne na pohyby, tak aby byla síla soudržná, kdežto tělo a končetiny útočí z různých směrů a pozic
 • Současný útok a obrana – minimalizace pohybu.Biu Jee

Biu Gee je poslední sestava beze zbraní a dává pohybům praktikanta značnou destruktivní sílu.

Efektivita sestavy záleží na úrovni zvládnutí pohybu z Siu Nim Tau jež učí struktuře těla a Chum Kiu jež učí koordinaci pohybu tělesné hmoty, to vše v kombinaci se sílou myšlenky (Mind Force). Sestava nás učí:

 • Rychlosti a síle generované rotací těla
 • Multi-vektorové síle vycházející z rotace těla
 • Přenášení tělesné hmoty do kterékoli části tělaMook Yan Jong

Mook Yan Jong, sestava dřevěného panáka obsahuje pohyby z Siu Nim Tau, Chum Kiu a Biu Gee.

Cílem tréninku na dřevěném panákovi je procvičení teorií a aplikací pohybu z těchto sestav a jejich zdokonalování. Fyzický odpor dřevěného panáka přibližuje naučené pohyby z prvních tří sestav praktické zkušenosti.
Bot Jaam Do

Bot Jaam Do, sestava motýlích nožů je kombinací pohybů z prvních tří sestav.

Teorie a aplikace jsou stejné, co je ale odlišné jsou pohyby těla, jež mají za cíl přenesení tělesné hmoty do motýlích nožů. Důraz je kladen na rozvíjení síly zápěstí při jeho otáčení.
Luk Dim Boon Kwan

Luk Dim Boon Kwan, sestava dlouhé tyče nebyla vytvořena autorkou Wing Chun systému.

Obsahuje pouze několik technik, jež mají logicky za cíl propojení, využití a prodloužení fyzické hmoty do použité zbraně. Síla myšlenky a základní principy prvních tří sestav Wing Chun kung fu jsou rovněž aplikovány.
Nahoru